Euringlish: English language through European identity

Jazyková škola Zebra přichází se zcela novým typem kurzu formou skupinové hry. Podařilo se nám na vývoj tohoto inovativního kurzu získat projekt Erasmus+ a od března 2021 do února 2023 budeme tento kurz připravovat. Našimi mezinárodními partnery je jazyková škola Job International z Říma a technická univerzita WYZSZA SZKOLA INFORMATYKI I ZARZADZANIA Z SIEDZIBA W RZESZOWIE z Polska.

Půjde o velmi kreativní a inovativní práci a týmy naší jazykové školy i našich italských a polských partnerů se na tuto práci velmi těší.

V březnu 2021 jsme projekt zahájili projektovým meetingem, který vzhledem k pandemii musel proběhnout on-line, ale věříme, že se brzy budeme moci setkat osobně.

Euringlish
Euringlish
 

Společné školení v Římě

Práce na projektu se rozběhly naplno již na jaře 2021 a v říjnu 2021 jsme absolvovali společné školení našich učitelů pracujících na vývoji kurzu. Školení bylo velmi intenzivní a náročné, protože bylo potřeba sladit naše pracovní postupy. Přínos školení byl ale velký, protože jsme se projektový tým poprvé setkali na živo a měli jsme příležitost prodiskutovat celou řadu otevřených otázek.

Ihned po návratu pokračujeme v práci, abychom dokončili první z pěti částí kurzu.

Euringlish
Euringlish
Euringlish
Euringlish
Euringlish
Euringlish

Projektový meeting v Chrudimi

27. a 28.4.2022 jsme v Chrudimi hostili projektový meeting s našimi kolegy z Itálie a Polska. Máme radost, že vše proběhlo dobře, ve výborné náladě, ale také v konstruktivní pracovní atmosféře. Podařilo se nám vyřešit spoustu věcí ve vývoji našeho nového kurzu formou. Náš projekt je již ve své druhé polovině a čeká nás ještě hodně práce. Meeting nám pomohl vše usměrnit, sladit a dohodnout se na dalších krocích.

Euringlish
Euringlish
Euringlish

Projektový meeting v Římě

18. a 19.10.2022 se náš projektový tým sešel v Římě, abychom dokončili vývoj jednotlivých výukových materiálů pro náš kurz formou hry a  posunuli vývoj platformy. Jsme již dobře sladění, což má pozitivní dopad na efektivitu naší práce a také naše vztahy. Druhý den pro nás ředitelka římské školy, Bea, připravila pokračování meetingu v Tivoli, ve městě několik desítek kilometrů za Římem, kde bydlí. Spojili jsme tak práci s příjemnou návštěvou malebného městečka.

Euringlish
Euringlish
Euringlish
Euringlish

Projektový meeting v Polsku

Náš projekt se pomalu blíží ke konci. Před jeho úplným dokončením jsme se 30.11. a 1.12.2022  sešli v Řešově v Polsku, aby nám polští kolegové ukázali vývoj platformy a měli jsme příležitost osobně prodiskutovat a vyřešit některé detaily. Provedli jsme také vyhodnocení projektu a osobně se rozloučili.  Loučení bylo smutné, v únoru náš projekt končí.

Euringlish
Euringlish
Euringlish

Konference "Cesta časem s angličtinou" v hotelu Kraskov

Součástí našeho projektu je i publicita a 4.1.2023 jsme uspořádali konferenci v hotelu Kraskov, kde jsme výsledky projektu prezentovali širší veřejnosti. Mezi účastníky byla pestrá skupina, která zahrnovala naše firemní zákazníky, studenty skupinových a individuálních kurzů a také zástupce základních a středních škol, se kterými spolupracujeme. 

Účastníkům jsme představili naši školu, projekt Euringlish a zahráli si hru na motivy vzniklého kurzu angličtiny v historickém kontextu. Jedním z úkolů hry byl i fotokoutek, kde jsme se všichni hodně nasmáli. Byl to krásný den a věříme, že účastníci se něco nového dozvěděli a pobavilli se. 

Euringlish
Euringlish
Euringlish
Euringlish
Euringlish
Euringlish
Euringlish
Euringlish
Euringlish
Euringlish
Euringlish
Euringlish
Euringlish
Euringlish
Euringlish
Euringlish
Euringlish
Euringlish